Tervetuloa Yrityspäivien Blogiin!

Asiaa työnhausta ja Yrityspäivät 2022 -projektista.

2.12.2021: Miltä työ- ja opiskeluelämä näyttää pandemian jäljiltä?

2020-luku sai mullistavan alun, kun koronapandemia laittoi maailman uuteen järjestykseen muuttaen mukanaan myös työ- ja opiskeluelämän. Työn tekemisen muoto muuttui ja hybridityöstä tai kokonaan etänä tekemisestä on tullut osa lähes jokaisen työ- ja opiskelupaikan arkea. Moni onkin puhunut “uudesta normaalista”, joka on tuonut ihmiset myös uudenlaisten haasteiden äärelle. Esitimme Yrityspäivät 2022 -projektin alussa näihin teemoihin liittyviä kysymyksiä, joihin lähdimme etsimään vastauksia.
 
Miten yhteisöllisyys huomioidaan työskentelytapojen muutoksessa?
Yhteisöllisyyden edistäminen ja huomioiminen voi tuntua vaikealta, mutta lopulta keinot tähän ovat yksinkertaisia. Ensimmäisenä on syytä mainita viestintä eri organisaation tasoilla. Sama pätee niin työpaikkoihin kuin yliopistoihin; ylimmän johdon viestintä tuo varmuutta epävarmaan tilanteeseen, mutta myös erilaiset keskustelupalstat ja muu vuorovaikutus esimerkiksi tiimin kesken luovat yhteisöllisyyden tunnetta. Sosiaalisista kontakteista ei pitäisi luopua erityistilanteessakaan.
 
Yhteisöllisyyden edistäminen ei pitäisi olla pelkkien esimiesten ja johdon vastuulla, vaan jokainen voi osaltaan vaikuttaa asiaan. Esimerkiksi yhteisten etäkahvihetkien järjestäminen tai vaikka kameran päällä pitäminen etäkokouksen aikana ovat merkityksellisiä asioita, sillä niillä on psykologinen vaikutus jaksamiseen etätyössä. Samanlaisia keinoja on myös hyvä soveltaa opiskelijayhteisössä.
 
Mitä mahdollisuuksia ja haasteita hybridityö tarjoaa?
Fakta on, ettei erityistilanne voi jatkua maailman tappiin asti. Sen vaikutukset ovat kuitenkin selvät: työelämä ei tule palautumaan täysin ennalleen varmaankaan koskaan. Työtavoissa on koettu digiloikka, työstä on tullut joustavampaa ja on kehitetty toimivat tavat opiskella ja tehdä työtä ilman fyysistä läsnäoloa. Vaikka etätyön haasteet ovat olleet paljon esillä, monet ovat huomanneet sen olevan paras työskentelytapa itselleen. Siksi toimistoille ja kouluille paluu saattaa aiheuttaa monelle ristiriitaisia tunteita.
Selkeä mahdollisuus hybridityössä on, että voidaan helposti yhdistellä läsnä- ja etätyön hyötyjä. Fyysinen läsnäolo tekee yhteisöllisyyden rakentamisesta ja yhteistyöstä helpompaa, kun taas etätyö voi auttaa paremmin keskittymään ja saattaa olla jopa tehokkaampaa. Sopivan tasapainon löytäminen ja näiden kahden työskentelytavan sovittaminen yhteen riippuu työn luonteesta ja tavoitteista.
 
Hybridityöllä on haasteensa, mutta verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan, voimme puuttua haasteisiin aivan erilaisella tavalla. Etätyöskentelystä olemme oppineet, kuinka tärkeää viestintä on, ja tästä edespäin on tärkeää varmistaa, etteivät etätyöntekijät jää epätasa-arvoiseen asemaan tiedon saatavuuden suhteen. Myös palaverikäytäntöjen uudistaminen on todennäköisesti helpompaa, kun tiedämme sekä läsnä- että etäpalaverien parhaat puolet, jos vain pystymme yhdistelemään niitä näppärästi.
 
Työn muutoksessa ja hybridityöhön siirtymisessä todennäköisesti tärkeintä on edelleen kuunnella yhteisöä ja yksittäisiä yhteisön jäseniä, sillä siten luodaan psyykkisesti ja fyysisesti turvallinen ympäristö. Kantava voima yhteisöissä on edelleen ihmiset, ja tyytyväiset työntekijät ovat avain menestyvään työyhteisöön.
 

23.11.2021: Videohakemus, video CV, videoesittely – miten kertoa omasta osaamisestaan videon kautta?

 
Videon liittäminen perinteisen työhakemuksen ja CV:n rinnalle on hyvä keino erottautua rekrytointiprosessin kriittisimmässä vaiheessa, eli alkuseulonnassa. Kun hakijoita voi olla satoja, on tärkeää, että rekrytoija huomioi hakemuksesi jo alkuvaiheessa. Videon kautta pystyt tuomaan omaa persoonaa ja asennettasi esille, konkretisoimaan vuorovaikutustaitojasi ja antamaan kokonaisvaltaisemman kuvan itsestäsi. Alla on koottuna tärkeimmät vinkit työnhaussa hyödynnettävän videon tekemiseen.
 
PITUUS JA TAVOITE
Videon on hyvä olla lyhyt ja ytimekäs, vain 1–2 min pitkä. Tärkeimpänä tavoitteena herättää katsojan mielenkiinto ja saada hänet vakuuttumaan siitä, että sinun kanssa kannattaisi jutella enemmänkin. Vaikka video on lyhyt, varaa hyvin aikaa sen kuvaamiseen ja editointiin.
 
PUHE
Suunnittele etukäteen, mitä aiot sanoa. Puhetta kannattaa myös harjoitella, ja muistiinpanot voi pitää esillä kameran vieressä, josta niitä voi silmäillä puhuessa. Etene johdonmukaisesti ja tuo esille työnhaun kannalta relevantteja asioita. Kameralle puhuminen voi tuntua hassulta, mutta katsekontakti ja hymyily kannattaa silti muistaa, sillä se luo rennon vaikutelman. Puhu selkeästi ja rauhallisesti, ja ota tarvittaessa useampi nauhoitus. Harkitse hakemastasi tehtävästä riippuen, millä kielellä teet videosi, sillä se on oiva keino tuoda tehtävässä tarvittavaa kielitaitoa esiin. Tarkista, että äänesi kuuluu videolla hyvin, eikä taustalla ole ylimääräisiä tietokoneen hurinoita tai muuta melua.
 
VISUAALINEN VAIKUTELMA
Kyseessä on periaatteessa virtuaalinen minihaastattelu, minkä takia kannattaa pukeutua sellaisiin vaatteisiin, joilla menisit työhaastatteluunkin. Vältä kuitenkin räikeitä tai tiheitä kuvioita, sillä ne voivat videolla alkaa elää omaa elämäänsä ja häiritä katsojaa. Kuvaustausta on tyypillisesti hyvä valita mahdollisimman siistiksi ja rauhalliseksi, mutta sen valinnalla voit myös kertoa persoonastasi – se voi vaikka liittyä harrastukseesi tai mielenkiinnonkohteisiisi. Huomioi myös valaistuksen riittävyys ja suosi luonnonvaloa.
 
EDITOINTI
Editoinnilla saat videosta viimeistellyn näköisen ja pystyt liittämään siihen tekstiä tai visuaalisia elementtejä. Esimerkiksi yhteystiedot voi laittaa videon loppuun.
JAKELU
Valmis video kannattaa ladata esimerkiksi Youtubeen, Dropboxiin tai muuhun pilvipalveluun, josta pystyt jakamaan sen kätevästi linkkinä. Kirjallisessa työhakemuksessa ja CV:ssä linkin voi laittaa yhteystietojen yhteyteen, ja kohdentamattomalle videoesittelylle hyvä kanava on esimerkiksi LinkedIn-profiili.

16.11.2021: Persoonallinen ja räätälöity työhakemus erottuu joukosta

CV:n ohella on tärkeää nähdä vaivaa myös työhakemuksen kirjoittamiseen. Työhakemus mahdollistaa vielä CV:tä laajemmin omien vahvuuksien esille tuomisen ja oman persoonan näyttämisen. Hakemuksessa voi vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Mitä työnantaja saa palkatessaan sinut? Miksi haet juuri tätä työpaikkaa? Miksi työnantajan tulisi valita sinut? Työhakemus on hyvä rakentaa näiden kysymysten ympärille, mutta lisäksi kannattaa ottaa ainakin alla olevat neuvot talteen työhakemuksen kirjoitushetkiä varten.

 

1. Kohdenna työhakemus haettavan tehtävän mukaan
Työhakemuksen sisältö tulisi aina räätälöidä haetun paikan mukaan. Geneerisen kaikkiin paikkoihin sopivan hakemustekstin tunnistaa helposti eikä sillä saa herätettyä työnantajan mielenkiintoa. Työhakemuksessa pitäisi tuoda esille oma soveltuvuus juuri kyseiseen työpaikkaan. Muutamalla hyvin tehdyllä työpaikkakohtaisesti räätälöidyllä hakemuksella voi olla suuremmat mahdollisuudet päästä haastatteluun kuin sataan paikkaan lähetetyllä geneerisellä hakemuksella.

2. Karsi itsestäänselvyydet
Työhakemuksessa ei ole tarpeen toistaa kaikkia samoja asioita, jotka tulevat ilmi jo CV:ssä. Esimerkiksi perustietoja, kuten ikää, asuinpaikkaa ja opiskelupaikkaa ei tarvitse välttämättä toistaa uudelleen, jos ne löytyvät CV:stä. Toisaalta hakemus on oiva mahdollisuus kertoa syvemmin jostakin CV:ssä mainitusta asiasta, mikäli se on olennainen haetun työpaikan kannalta. 

 

3. Tuo esiin työkokemuksen ja osaamisen ohella myös oma kiinnostus työtä kohtaan
Työhakemuksessa on hyvä tuoda esille oma osaaminen ja kokemus oli ne sitten työn, koulun, harrastuksen tai jonkun muun vapaa-ajan aktiviteetin kautta hankittuja. Kokemuksen ja osaamisen ohella tärkeässä asemassa ovat myös oma motivaatio ja innostuneisuus. Usein varsinkin ensimmäisiä työpaikkoja hakiessa kokemusta ei ole vielä kymmenien vuosien edestä, joten tärkeämpää on oma kiinnostus työpaikkaa kohtaan. Työnantajalle kannattaa välittää itsestään sellainen kuva, että todella haluaa kyseisen työn.

4. Huomioi hakemuksen selkeys ja helppolukuisuus
Työhakemus saa olla visuaalinen, mutta siihen ei kannata tukeutua liikaa. Jos visuaalinen ilme on toteutettu harkitusti, se voi parhaimmillaan erottaa hakijan muista hakijoista. Tärkeintä hakemuksessa on kuitenkin sisältö, eikä se saisi jäädä visuaalisten elementtien varjoon. Yhteen työpaikkaan tulevien hakemusten määrä voi olla valtava, minkä takia rekrytoijat arvostavat selkeyttä ja helppolukuisuutta. Sitä voi säädellä visuaalisten elementtien ohella esimerkiksi fontilla, riviväleillä ja marginaaleilla.

 

5. Erotu joukosta
Työhakemuksen on loppujen lopuksi oltava sellainen, joka erottuu jollain tapaa joukosta ja herättää mielenkiinnon. Visuaalisuuden lisäksi huomion voi herättää myös esimerkiksi iskevällä otsikolla, joka voi olla vaikka lyhyt ja ytimekäs tiivistys omasta osaamisesta. Työhakemuksessa saa olla turhankin itsevarma ja tuoda omat vahvuudet vahvasti esiin. Jos itsensä kehuminen tuntuu hankalalta, on aina mahdollista kertoa, millaista palautetta on saanut muilta ihmisiltä omasta tekemisestä. Lisäksi kaikki harrastustoiminta sekä omat kiinnostuksen kohteet voivat olla hyödyksi työtä hakiessa. Moni asia voi tuntua epäolennaiselta mainita työhakemuksessa, mutta niiden avulla voi hyvinkin erottua joukosta ja saada kutsun haastatteluun!

11.11.2021: Laadukas CV herättää työnantajan mielenkiinnon

CV:n tekeminen ja päivittäminen tuntuu usein työläältä. Jos oman alan työkokemusta ei ole, voi olla hankalaa miettiä, mitä sinne ansioluetteloon pitäisi oikein kirjoittaa. Laadukkaan CV:n voi kuitenkin tehdä ilman vuosien työkokemusta – tarkoituksena on tuoda kaikenlainen osaaminen esiin. Hyvä CV ei vielä takaa työpaikkaa, mutta se auttaa pääsemään työnhakuprosessissa eteenpäin. Siksi sen tekemiseen kannattaa panostaa! Muutama vinkki kannattaa pitää mielessä omaa ansioluetteloa tehdessä.

 

1. Kohdenna CV haettavan tehtävän mukaan
Kerran huolella tehty CV ei välttämättä riitä. Jos haet samaan aikaan montaa erilaista työtä, kannattaa ansioluetteloa kohdentaa haettavan työn mukaan. Usein työpaikkailmoituksessa kerrotaan, minkälaisia henkilöitä yritys etsii. Työpaikkailmoitusta voikin käyttää apuna kohdennetun CV:n kirjoittamisessa ja listata sen perusteella osaamistaan. Työhakemukseen puolestaan voi perustella CV:ssä esitettyjen taitojen ja koulutuksen yhteensopivuutta työtehtävään.

 

2. Työkokemus ja koulutus ovat tärkeitä tietoja rekrytoijalle
Kaikki työkokemus on arvokasta. Kannattaa siis laittaa ansioluetteloon myös sellaiset työt, jotka eivät ole omalta alalta. CV:ssä on hyvä kertoa, missä vaiheessa opintoja olet. Voit laittaa oman opintopistemäärän ja keskiarvon.

 

3. Tuo oma erityisosaaminen esiin
Usein opiskeluvaiheessa työkokemusta omalta alalta ei ole. Silloin kannattaa miettiä, miten muuten voit osoittaa olevasi sopiva henkilö kyseiseen tehtävään. Kannattaakin tuoda esiin, miten esimerkiksi oma harrastus on kehittänyt samoja ominaisuuksia, joita työtehtävän laadukas hoitaminen vaatii. Mahdollinen kokemus järjestötoiminnasta kannattaa myös ehdottomasti tuoda esiin. Kaikenlainen aktiivisuus opiskeluiden ja töiden ulkopuolelta on plussaa!

4. Muista visuaalisuus
Selkeästi jäsennelty CV näyttää siistiltä ja helppolukuiselta, jolloin hakijasta syntyy järjestelmällinen ja fiksu ensivaikutelma. Monia taitojaan voi kekseliäästi visualisoida erilaisilla asteikoilla ja diagrammeilla. Voit käyttää netistä löytyviä ilmaisia CV pohjia hyödyksi. Vaikka omalla CV:llä on hyvä erottua muista, ulkoasun on hyvä olla hillitty. Asiat kannattaa esittää tiiviisti – yksityiskohtaisempaa tietoa esimerkiksi omista opinnoista voi konkretisoida työhakemuksessa. Muista myös lisätä ansioluetteloon oma kuvasi!

2.11.2021:   Uratarinat todeksi Yrityspäivillä 2022

Hei sinä uratarinasi mielenkiintoisilla sivuilla seikkaileva opiskelija! Halusimme kirjoittaa sinulle hieman meistä, Yrityspäivistä ja yleisesti uran eri luvuista ja juonenkäänteistä. Siitä, miten me voimme auttaa sinua luomaan itsellesi oman näköisesi tarinan.

Pääyhteistyökumppanina Yrityspäivillä 2022
Nordic Henkilöstöpalvelut on pääyhteistyökumppanina Yrityspäivillä 2022. Lähdimme tähän innolla mukaan, sillä näemme, että Yrityspäivillä on tärkeä rooli nuorten aikuisten työllistymisessä ja sen oikean uratarinan löytämisessä, sekä yleisesti työelämän ajankohtaisissa tuulissa. Nämä kaikki ovat tärkeitä aiheita ja toimintamme kulmakiviä myös meillä Nordicilla. 

 

Yrityspäiviltä voit parhaimmillaan löytää sen oman intohimon ja kipinän omannäköiselle työuralle, uuden työn tai älynväläyksen siitä, mikä juuri sinä haluat olla isona. Tai sitten voit olla aivan ulapalla sen suhteen, ja päätyä seikkailemaan eri ammateissa, jotta löytäisit sen, missä sinä loistat kirkkaimmin. Oli niin tai näin, uteliaisuus ja avoimet keskustelut auttavat sinua hurjasti. Ja myös me Nordicilla autamme sinua. Meidän kauttamme voit löytää sen työn, joka sopii sinun tarinaasi juuri nyt. Opintojen tai vaikka välivuoden ajaksi keinon kasvattaa taloudellista kassaa, saada leivälle muutakin kuin voita, ja löytää omaa suuntaa. Tai voit löytää sen työn, jonka takia on ihanaa herätä joka aamu töihin, joka tuottaa onnistumisen iloa, joka kasvattaa ja kehittää.

Rohkeasti työelämään

Mitään työtä tai työpaikkaa ei kannata väheksyä. Erilaisille työpaikoille ja rooleille on oma aikansa ja paikkansa ja niistä kaikista voi tarttua mukaan hyödyllisiä oppeja. Joskus hektistä aivotyötä opinnoissaan tekevä voi kaivata työssään rutiininomaista tekemistä, jotta aivot pääsevät lepäämään ja latautumaan, ja joskus taas pulmat ja haasteet töissä auttavat kehittämään ajattelua entisestään. Työssä ei aina ole tärkeintä se, että miltä se näyttää CV:ssä tai onko se juuri se looginen tai ansaittu seuraava askel urallasi. Välillä voi hypätä urapolulla harhaan tai takaisinpäin. Myös nämä kokemukset voivat tuoda arvokasta tietoa ja taitoa sekä herättää ajatuksia ja uteliaisuutta ihan eri tavalla, kuin voit uskoakaan. 

 

Me toivotamme sinut tervetulleeksi työelämään. Haluamme auttaa sinut oman uratarinasi alkuun, kannustaa matkan varrella ja toivottavasti voimme olla myös se taho, joka onnittelee sinua unelmiesi työn saamisesta.

 

Olemme mukana Yrityspäivillä 2022 läpi syksyn ja talven tapahtumakalenterin: teemaviikolla, popup- tapahtumissa ja tietysti itse päätapahtumassa helmikuussa. Nähdään Yrityspäivillä ja kirjoitetaan tarinaasi seuraava luku yhdessä. 

26.10.2021:   Yrityspäivät tulee taas!

Tervetuloa Yrityspäivien ensimmäisen blogipostauksen pariin! Perinteisesti messulehdestä löytyneet artikkelit julkaistaan nyt pitkin vuotta tässä blogissa, kun painetusta messulehdestä on siirrytty sähköiseen versioon. Tässä postauksessa kerromme hieman projektitiimimme kuulumisia ja seuraavassa blogikirjoituksessa ääneen pääsee Yrityspäivien 2022 pääyhteistyökumppani Nordic Henkilöstöpalvelut.

Syksyn edetessä tulevan tapahtuman järjestelyt ovat täydessä vauhdissa ja yritysosallistujien kontaktointi on parhaillaan käynnissä. Vapaaehtoisista opiskelijoista kootun projektitiimimme pääasiallisena tehtävänä onkin toimia asiakaskoordinaattoreina, eli olla yhteydessä yrityksiin ja auttaa yrityksiä kaikissa osallistumiseen liittyvissä asioissa aina tilauksen teosta messurakenteiden purkamiseen asti. Sen lisäksi tiimiläiset vastaavat tapahtuman eri osa-alueiden järjestelyistä osana pikkutiimejä, joihin voit tutustua tarkemmin Instagram-tilimme pikkutiimiesittelyissä.


Kuten viime vuonna, myös tänä syksynä on tapahtuman valmisteluja pitänyt tehdä epävarmuuden vallitessa, sillä tälläkään kertaa meillä ei ole varmuutta siitä, miltä maailma helmikuussa näyttää. Tavoitteenamme on tietysti päästä järjestämään perinteinen fyysinen tapahtuma yliopistojen kampuksilla, sillä varmasti niin yritysedustajat kuin opiskelijatkin odottavat jo kovasti kasvotusten tapaamista ja messupäivien hulinaa. Vaikka suurten yleisötilaisuuksien järjestämistä jouduttaisiin rajoittamaan, ei yritysten tarve harjoittelijoiden ja kesätyöntekijöiden rekrytointiin tai opiskelijoiden kiinnostus yrityksiä kohtaan toivottavasti katoa mihinkään. Siispä jotta voimme varmistaa, että opiskelijat ja yritykset pääsevät tapaamaan toisiaan olosuhteista riippumatta, olemme suunnitelleet varalle virtuaalisen tapahtumakokonaisuuden, johon siirrytään tarvittaessa.

Viime vuonna Yrityspäivät järjestettiin ensi kertaa virtuaalisena, ja oli hienoa huomata opiskelijoiden ja yritysten lähtevän rohkeasti mukaan myös uudenlaiseen tapahtumamuotoon. Ennestään tuntematon tapahtumamuoto mahdollisti uusien asioiden kokeilemisen ja loi hyvän pohjan tulevan vuoden tapahtuman rakentamiselle entistä paremmaksi.

Esimerkiksi striimin paneelikeskusteluissa useat yritykset pääsivät jakamaan näkemyksiään ajankohtaisista aiheista, ja ne ovat myös jatkossa toimiva tapa tehdä virtuaalisessa tapahtumassa yritykset vielä paremmin tutuiksi opiskelijoille. Osa uudistuksista todettiin toimiviksi tapahtumamuodosta riippumatta; messulehti julkaistaan jatkossakin verkkoversiona ja yritysesittelyt nostetaan tapahtumaa ennen nettisivujemme etusivulle.

Yrityspäivien 2022 teema on yhteisöllisyys ja hybridityö. Sekä opiskelu- että työntekotavat ovat kokeneet kuluneen puolentoista vuoden aikana monenlaisia muutoksia ja etätyö tulee olemaan arkipäivää varmasti myös tulevaisuudessa. Tasapainottelu etä- ja lähityöskentelyarjen välillä on tuonut mukanaan kuitenkin haasteita sosiaalisten suhteiden ylläpitämiselle. Tämän myötä yhteisöllisyyttä edistävän toiminnan järjestäminen on vaikeutunut huomattavasti ja moni on havahtunut siihen, kuinka suuri merkitys yhteisöllisyydellä todellisuudessa onkaan. Onkin mielenkiintoista seurata, millaisia vaikutuksia tällä ajanjaksolla on ollut ja miltä arki taas tuntuu nyt, kun parhaillaan etätöistä ja -koulusta palaillaan kampusten ja konttoreiden käytäville. Uskomme, että teema herättää ajatuksia ja mielenkiintoa niin opiskelijoiden keskuudessa kuin työpaikoillakin.

Jo tässä vaiheessa kannattaa laittaa kalenteriin Yrityspäiviä edeltävä Työnhaun teemaviikko 18.-20.1.2022, joka pitää sisällään kaikkia korkeakouluyhteisön opiskelijoita palvelevia kouluttautumis- ja työnhakutaitojen kehitysmahdollisuuksia tarjoavia tilaisuuksia.

Teemaviikon ohjelma julkaistaan täällä nettisivuilla tammikuun lähestyessä, mutta luvassa on ainakin CV-kuvausta, arvokkaita vinkkejä tarjoavia luentoja, erilaisia työpajoja esimerkiksi CV:n ja LinkedIn:in hiomiseen, hygienia- ja anniskelupassikoulutusta, sekä paljon muuta!Vielä syksyn aikana rekrytoimme messuavustajia Yrityspäiville. Messuavustajana pääsee kokemaan aitiopaikalta, miltä suuren tapahtuman järjestäminen näyttää, ja täysillä mukaan messupäivien meininkeihin!

Arvokkaan käytännön työkokemuksen lisäksi messuavustajuus on oiva tapa päästä kurkistamaan YP-projektiin pintaa syvemmälle, jos esimerkiksi tiimissä toimiminen ensi vuonna kiinnostaa.

Toivottavasti näemme Yrityspäivillä!
Projektipäälliköt Tuuli Hämäläinen ja Katriina Mäkipere

Yrityspäivät sosiaalisessa mediassa

Instagram Facebook LinkedIn